Welkom

 

PLATFORM MINIMA EN MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Ons platform bestaat uit vertegenwoordigers van groepen in Etten-Leur die te maken hebben met mensen die moeten rondkomen van een minimuminkomen (tot 120% van de bijstandsnorm). Wij vinden dat iedere inwoner niet alleen recht heeft op een financiële basiszekerheid, maar ook op middelen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Wij willen een goed sociaal en economisch gemeentelijk beleid, Daarnaast wiilen we door voorlichting en bewustmaking de solidariteit met de meest kwetsbaren bevorderen en iedereen kansen geven om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. 

Daarom wisselen we onderlinge informatie uit, volgen we kritisch het gemeentelijk sociaal-economisch en maatschappelijk beleid, geven we gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en andere instanties en brengen we armoede en sociale uitsluiting onder ieders aandacht.

Wij vertegenwoordigen onder andere:
Cliëntenraad Sociale zaken,
Eva-groep (Economie,Vrouwen en Armoede),
Facebookgroep Samen op de Kleintjes Letten,
Oecumenisch Inloophuis,
Stichting Leergeld,
Werkgroep Kerk en Samenleving,vande Protestantse Kerk Gemeente De Baai (KES), Mariaparochie,
Present in vriendschap,
Meedenkcoaches,
Over de Drempel,
Surplus Geld en Recht, 
Vincentius Vereniging

HULP TIJDENS CORONA

In de coronatijd zijn allerlei maatregelen van kracht die de bewegingsvrijheid en het leggen van contacten bemoeilijken. Toch blijven  mensen en instanties klaarstaan  om iedereen met een hulpvraag  bij te staan.
Hier vind je onze lijst met adressen waar je met je vragen terecht kan.
Er is ook een aparte site voor vrijwilligers waarop je terechtkunt om coronahulp te vragen of te geven: https://www.etten-leurvoorelkaar.nl/coronahulp.
En een website van het  platform van informele zorg in Etten-Leur. Hierop vind je alle informatie, ondersteuning en actualiteiten op het gebied van zorgen voor een ander in de gemeente:
https://www.zorgvooreenanderetten-leur.nlJan 27, 2021


Om de paar jaar organiseren wij een Sociale Markt waarop alle instanties die zich bezig houden met de aanpak van armoede zich presenteren. Dit jaar hadden we  de markt willen houden tijdens de “lentemarkt aan de Beukenlaan in basisschool de  Hasselbraam op zaterdag 14 maart. Dat was echter ook in de eerste week dat het coronavirus echt toesloeg en allerlei maatregelen werden getroffen om besmettingen tegen te gaan.  Dus ging zowel het lentefeest als de sociale markt niet door. We hebben alles tot nader orde afgezegd.  Feb 24, 2017

Zaterdag 18 maart van 11.00 uur tot 15.00 uur In wijkgebouw de Linde, Lambertusstraat 7. is een sociale markt (gratis toegang en koffie). Je kunt hier terecht met al je vragen rond het leven met een minimuminkomen.

Oct 7, 2016

Drie korte films over schulden. werkloosheid en overbelaste mantelzorgers
Mensen met een hulpvraag krijgen concreet antwoord . Wijkgebouw De LInde, Lambertusstraat7. Voor meer informatie zie Vragen over armoede?

Jan 29, 2015

 

SOCIALE MARKT

Het Platform Minima en Maatschappelijk Welzijn organiseert in samenwerking met vertegenwoordigers van de Cliëntenraad Sociale Zaken en Seniorenraad een Sociale Markt
op zaterdag 7 maart 2015 van 11.00 uur tot 15.00 uur in d'n Overkant Stationsstraat 23, Etten-leur
meer informatie, hierover is te vinden op deze website


 

Mar 27, 2014
SAMEN EROP UIT!

Het Nationaal Ouderenfonds helpt oudere mensen om zelfstandigheid  te houden en gezond ouder te worden.Het fonds is initiatiefnemer van de BoodschappenPlusBus. Andere activiteiten zijn bijvoorbeeld het organiseren van allerlei uitstapjes.

Dec 2, 2012

Waarom de wegwijzer voor de Minima? Voor iedereen die niet of nauwelijks kan rondkomen? Allereerst is er de zee van regels. Oude worden afgeschaft, nieuwe ingevoerd. Allerlei instanties voeren ze uit, weten de antwoorden. Bij wie moet je zijn met je vraag? Wie weet hoe je aan nodige hulp komt. De wegwijzer stuurt je naar het juiste adres.

 

Nov 23, 2012

ETTEN-LEUR - Namens het Platform Minima en Maatschappelijk Welzijn in Etten-Leur heeft secretaris Henk Mulders bij het college van burgemeester en wethouders het verzoek gedaan om te onderzoeken of het mogelijk is een openbaar vervoer verbinding mogelijk te maken tussen Zundert-Rijsbergen-Etten-Leur vice versa.

 

Jan 8, 2012


Wat is een redelijke huur? Mogen deze stijgen en zo ja wanneer en hoeveel? Mensen die met dit soort vragen in de maag zitten.....

Nov 14, 2011

Oudere mensen uit de wijk Banakkers die kampen met een beperking en een kleine portemonnee kunnen hulp krijgen bij alledaagse klusjes in en rondom hun huis.

 

Nov 9, 2011

Woonstichting Etten-Leur (WEL) heeft een energieteam opgericht dat huurders gaat helpen om hun energierekening omlaag te krijgen.